Assegurances - Fiscal - Laboral - Mercantil - Formació

Formació bonificada

Què és la formació continua bonificada?

Totes les empreses que cotitzin per la contingència de Formació Professional, tenen assignats uns crèdits per la formació dels seus treballadors. L’import d’aquests crèdits depèn de les cotitzacions i del nombre de treballadors que tingui l’empresa i pot fer-se efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social, una vegada realitzades les accions formatives amb els treballadors.

Quin cost té la formació?

Per les empreses amb menys de 9 treballadors que es bonifiquin al 100%, no té cost.

Per les empreses a partir de 9 empleats, el sistema estableix que l’empresa ha de realitzar una petita cofinanciació en funció del seu tamany, ja sigui econòmica (no bonificant tot el curs), ja sigui destinant part de la jornada laboral del alumne a la realització del curs, per lo que la cofinanciació privada no té perquè suposar un desemborsament per part de l’empresa.

Qui pot bonificar-se?

Totes les empreses que tributin a la Seguretat Social pel concepte de Quota de Formació Professional.

Per poder accedir a la formació bonificada, bàsicament, s’ha de ser treballador en actiu contractat per una empresa amb centre de treball a Espanya i que cotitzi a la Seguritat Social.

La participació de l’empresa en el procés és indispensable, ja que és l’empresa la que ha d’assumir el cost de la formació dels seus treballadors per després compensar-se, a través de la bonificació, aquest cost en la quota que paga mensualment a la Seguretat Social.

Com puc conèixer el crèdit de la meva empresa?

 1. Realitzant el sumatori de la casella 501 del TC1 de l'any anterior, mutiplicar-lo per 0,7 i aplicant el resultat al seguent bàrem:

  De 1 a 5 treballadors: Crèdit mínim anual de 420 €.
  De 6 a 9 treballadors: Bonificació del 100%.
  De 10 a 49 treballadors: Bonificació del 75%
  De 50 a 249 treballadors: Bonificació del 60%

 2. Donant-se d’alta com entitat bonificada a la Fundació tripartita. Requereix firma digital.
 3. Agrupant-te amb una Entitat Organitzadora, per a que aquesta, pugui consultar el seu crèdit.

Si vols adherir-te a la nostra Agrupació d’Empreses i que et calculem el crèdit del que disposes, sense cap mena d’obligació per part teva de fer cap curs després si tú no vols, pots fer-ho mitjançant el nostre formulari d'adhesió: Formulari d'adhesió

Cóm puc utilitzar el crèdit de la meva empresa?

Per poder bonificar els costos de la formació dels treballadors, hi ha que seguir una sèrie de tràmits des de el inici de la formació fins la seva finalització amb la Fundació Tripartita.

L’empresa pot realitzar aquests tràmits directament como Entitat Bonificada davant la Fundació Tripartita, o adherir-se a una Agrupació d’Empreses, per que sigui la Entitat Organitzadora la que realitzi les gestions. Una vegada realitzada la formació, el gasto bonificable serà deduït de les cotitzacions a la Seguretat Social.


SI EL CRÈDIT FORMATIU NO S’UTILITZA DURANT L’ANY, ES PERD!